Minh đức luôn có những nhân sự tài năng và rất nhiệt huyết.

Minh đức luôn có những nhân sự tài năng và rất nhiệt huyết.

Người lãnh đạo tài đức

Giám đốc điều hành

GẮN KẾT phát triển xã hội trong kinh doanh, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của các doanh nghiệp

Ms. hà Nhâm

CEO Minh Đức Tax

Thành tựu và giải thưởng

Hơn 15 NĂM KINH NGHIỆM trong lĩnh vực kiểm toán thuế

Hiện tại bà là CEO công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế MINH ĐỨC

THẠC SĨ chuyên nghành kế toán

Thành tựu và giải thưởng

Hơn 15 NĂM KINH NGHIỆM trong lĩnh vực kiểm toán thuế

Hiện tại bà là CEO công ty TNHH dịch vụ kế toán thuế MINH ĐỨC

THẠC SĨ chuyên nghành kế toán

Người điều hành tâm tin

Ban Lãnh Đạo

img

Mr. Kiều Văn Duy

Phó giám đốc

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and 6 6 6 6 6

img

Ms. Nguyễn B

Quản lý

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and 6 6 6 6 6

img

Ms. Nguyễn B

Quản lý

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and 6 6 6 6 6

img

Đinh Tuấn Tài

Quản lý

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat wo 9 9 9 9 9 9

img

Đinh Tuấn Tài

Quản lý

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat wo 9 9 9 9 9 9

img

Đinh Tuấn Tài

Quản lý

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat wo 9 9 9 9 9 9

img

Đinh Thị Huyền

Nhân viên

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and New York....

img

Đinh Thị Huyền

Nhân viên

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and New York....

img

Đinh Thị Huyền

Nhân viên

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and New York....

img

Đinh Thị Huyền

Nhân viên

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and New York....

Sơ đồ tổ chức

Bạn muốn đồng hành cùng Minh Đức

Scroll to Top
Ms. Nguyễn B
Quản lý

Beat has more than 30 years’ experience in capital markets. In 1999, he founded TIM. Prior to this, Beat worked for several investment banks in Switzerland and New York....