Minh Đức Tax không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính, mà còn tập trung nhiều tới các dịch vụ tư vấn hỗ trợ.

Minh Đức Tax không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính, mà còn tập trung nhiều tới các dịch vụ tư vấn hỗ trợ.

Với sự quan tâm sâu sắc và sự am hiểu về thị trường trong nước và khu vực, Minh Đức Tax hỗ trợ doanh nghiệp đạt được thành công.

Dịch vụ kiểm toán BCTC của Minh Đức Tax luôn hướng tới chất lượng dịch vụ, uy tín với khách hàng nhằm xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi tự hào khẳng định các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi luôn được dẫn dắt trực tiếp bởi đội ngũ Kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu. Chúng tôi cam kết trách nhiệm, dành thời gian cần thiết để tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng và đáp ứng với lịch trình đã thỏa thuận.

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm chi phí

Đối tượng buộc sử dụng Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…
  • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
  • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định;
  • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết;
  • Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

Giá trị kế toán Minh Đức mang lại cho quý khách hàng

01

Uy tín

02

Thịnh vượng

03

Nhiệt Tình

Chi tiết công việc

Dịch vụ kiểm toán thuế

1

Xác định phạm vi kiểm toán thuế

2

Thu thập và Phân tích dữ liệu

3

Kiểm tra sự tuân thủ các quy định thuế

4

Tạo báo cáo kiểm toán thuế

5

Đánh giá kết quả kiểm toán

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ khác

Thông tin liên hệ

Scroll to Top