Theo quy định quản lý thuế hiện hành, doanh nghiệp phải tự tính, tự khai và nộp thuế, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về việc tính và khai báo thuế của mình.

Theo quy định quản lý thuế hiện hành, doanh nghiệp phải tự tính, tự khai và nộp thuế, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về việc tính và khai báo thuế của mình.

Quyết toán thuế là một bước quan trọng trong quản lý thuế của doanh nghiệp

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp phát hiện ra việc khai báo thuế, quyết toán của doanh nghiệp không chính xác thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm chi phí

Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật do không nắm, không biết các quy định của các luật thuế hoặc hiểu không đúng quy định.
Một số sai sót phổ biến nhất là:

  • Hệ thống sổ sách kế toán không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định của luật thuế hiện hành
  • Hóa đơn, chứng từ lộn xộn, mất mát, chưa hợp lý, hợp lệ
  • Số liệu kế toán không thống nhất, không có sự logic giữa các bút toán với các báo cáo thuế, báo cáo tài chính đã nộp.
  • Không chứng minh được giá thành sản phẩm, biến động định mức và xây dựng định mức không đúng
  • Không chứng minh được giá bán là giá giao dịch trên thị trường
  • Các chính sách bán hàng (chiết khấu thương mại, quảng cáo tiếp thị, hàng biếu tặng…) không tuân thủ quy định

Giá trị kế toán Minh Đức mang lại cho quý khách hàng

01

Chỉ ra các sai sót, các vấn đề tồn đọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp

02

Tư vấn, định hướng cách sửa chữa những lỗi sai, chưa hợp lý với quy định của pháp luật

03

Thực hiện điều chính, sửa chữa các báo cáo quyết toán thuế nếu có sai lệch

Chi tiết công việc

Dịch vụ quyết toán thuế

1

Thu thập dữ liệu

2

Kiểm tra thông tin

3

Tính toán thuế

4

Kiểm tra tính hợp lệ của các khoản giảm trừ thuế

5

Lập báo cáo quyết toán thuế

6

Nộp tờ khai quyết toán thuế

7

Theo dõi các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ khác

Thông tin liên hệ

Scroll to Top