Minh Đức cung cấp dịch vụ hoàn thuế chuyên nghiệp

Minh Đức cung cấp dịch vụ hoàn thuế chuyên nghiệp

Minh Đức Luôn dẫn đầu trong lĩnh vực hoàn thuế

Hoàn thuế mất nhiều thời gian, chi phí nếu không nắm vững quy định, thủ tục thuế có liên quan. Các chuyên viên về thủ tục hoàn thuế của Minh Đức tax sẽ mang đến dịch vụ hoàn thuế tốt nhất cho doanh nghiệp.

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm chi phí

Các quy định về pháp luật Thuế thường xuyên thay đổi, bổ sung, chính vì vậy doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế, đặc biệt là thủ tục hoàn thuế. Hoàn thuế mất nhiều thời gian, chi phí nếu không nắm vững quy định, thủ tục thuế có liên quan. Với tiêu chí “ Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí “ Các chuyên viên về thủ tục hoàn thuế của Minh Đức tax sẽ mang đến dịch vụ hoàn thuế tốt nhất cho doanh nghiệp.

Giá trị kế toán Minh Đức mang lại cho quý khách hàng

01

Tư vấn lập hồ sơ hoàn thuế

02

Tư vấn lập hồ sơ hoàn thuế

03

Bàn giao quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế

Chi tiết công việc

Dịch vụ hoàn thuế

1

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào , đầu ra

2

Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT.

3

Tư vấn, hướng dẫn đều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất

4

Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế GTGT.

5

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

6

Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.

7

Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế. Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.

8

Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ khác

Thông tin liên hệ

Scroll to Top